Τι βιβλία πρέπει να τηρείτε στους παιδικούς σταθμούς για τον έλεγχο των Συμβούλων των Περιφερειών ;

  1. Βιβλίο σχολικής ζωής
  2. Κάρτες υγείας των παιδιών
  3. Πιστοποιητικά  Υγείας Προσωπικού
  4. Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού
  5. Βιβλίο παρουσίας παιδιών
  6. Μητρώο βρεφών και νηπίων
  7. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
  8. Βιβλίο υλικού