Τι βιβλία πρέπει να τηρείτε στα νηπιαγωγεία Α’ Βαθμιας Εκπαίδευσης για τους ελέγχους Σχολικών Συμβούλων ;

Όσοι έχετε άδεια νηπιαγωγείου τα προβλεπόμενα βιβλία, τα οποία θα πρέπει να έχετε στο χώρο σας, βάσει του άρθρου 6ΠΔ 200/1998 ΦΕΚ 161/2α/13-07-1998, είναι τα κάτωθι:

  1. Το βιβλίο μητρώου νηπίων
  2. Το βιβλίο πρωτοκόλλου εμπιστευτικής αλληλογραφίας
  3. Το πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό)
  4. Το βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού υλικού
  5. Το βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού
  6. Το βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου
  7. Ημερολόγιο νηπιαγωγείου-σχολικής ζωής

Τα ανωτέρω βιβλίαθα τα αγοράσετε και θα τα έχετε ενήμερα προς επίδειξη μόνο στην σχολική σύμβουλο ΠΕ του υπουργείου Παιδείας  που θα είναι αρμόδια για το σχολείο σας.