Στις 4-7-2013 εικοσιπέντε ιδιοκτήτες ιδιωτικών παιδικών σταθμών από όλη την Ελλάδα, ιδρύσαμε τον Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε., δηλαδή «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος», σε μια προσπάθεια να απαλλαγούμε οριστικά από το παρελθόν μας στο χώρο της συλλογικής δράσης, το οποίο είχε συσσωρεύσει αγκυλώσεις, είχε δημιουργήσει - σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα – παρά είχε επιληφθεί και επιλύσει και γενικότερα είχε απογοητεύσει τον κλάδο μας.

Στις 4-7- 2017 μετά από έργο και σκληρή δουλειά 4 χρονων ενώσαμε τις φωνές μας και γίναμε 700 μελη.

Επιτροπές Μελών ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ

 

Η Πρόεδρος και το  Δ.Σ του ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ

σας προσκαλούν να δηλώσετε συμμετοχή

σε επιτροπές ελέγχου και αδειοδότησης παιδικών σταθμών.